ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Συνέλευση κάθε Δευτέρα, 6.00μμ (χειμώνα), 7.00μμ (καλοκαίρι)
ΘΕΟΦΙΛΟΥ 9Α , ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, πίσω από την Εφορία της Ν. Ιωνίας
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6981200566, 6978889545, 6982510424

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ 2014


Πλειστηριασμοί: πώς δεν γλιτώνουν ούτε οι μικροοφειλέτες

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ μέτρηση για τους πλειστηριασμούς ξεκίνησε ήδη με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου το προπερασμένο Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013. Το νομοσχέδιο, που τίθεται σε ισχύ από 1ης. 1.2014 ώς 31.12.2014, ορίζει κάποιες ημερομηνίες-«παγίδες» για να κάνει τη ζωή των δανειοληπτών δυσκολότερη και των τραπεζών ευκολότερη. Στόχος είναι να «πρασινίσουν» κάποια από τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και υπολογίζονται σε 17,28 δισ. ευρώ σε σύνολο στεγαστικών δανείων ύψους 72 δισ. ευρώ. 
Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία οι δανειολήπτες πληρούν τα κριτήρια προστασίας της κύριας κατοικίας τους, ο νομοθέτης έθεσε τέτοια χρονικά όρια που η μη τήρησή τους μπορεί να τινάξει στον αέρα τη διαδικασία.

Αναλυτικά τα κριτήρια
Η κυβέρνηση κατά την ψήφιση του νόμου προχώρησε σε ορισμένες βελτιώσεις, με μεγαλύτερη αυτή για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους η ελάχιστη δόση ορίστηκε στο 20% (έναντι 30% αρχικής πρόβλεψης) επί της τελευταίας ενήμερης οφειλής.
Ετσι, αναλυτικά τα κριτήρια, οι βελτιώσεις και οι διευκρινίσεις που έγιναν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:
Απαγορεύονται το 2014 οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών-φυσικών προσώπων που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία (έχει δηλωθεί ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος) εφ' όσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ και πληρούνται σωρευτικά (όλες μαζί) οι προϋποθέσεις:
* το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των 35.000 ευρώ - γίνεται ρητή αναφορά στο δηλωθέν εισόδημα και όχι στο τεκμαρτό, το οποίο εξυπηρετεί μόνο τους σκοπούς της φορολογικής νομοθεσίας,
* Τη συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση των 270.000 ευρώ, εκ των οποίων το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013 δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα - διευκρινίστηκε ότι η εξαίρεση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προγραμμάτων δεν αναφέρεται σε εφάπαξ ποσά, αλλά σε περιοδικές παροχές, οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι προσιδιάζουν σε μισθό ή σύνταξη.

http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=406981 

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013


Το κείμενο της Λαϊκής Συνέλευσης γειτονιάς Αγ. Νεκταρίου που διαβάστηκε τη δεύτερη μέρα της 2η πανελλαδικής Εργατικής Συνέλευσης στις 14-15 Δεκέμβρη στο Βόλο στην οποία συμμετείχε.


ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ : Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ

Η Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλίας «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ» είναι η πρώτη ανοικτή συνέλευση που δημιουργήθηκε στο κίνημα των διοδίων ξεκινώντας τις συνελεύσεις της το Σεπτέμβρη 2010. Ο αρχικός τίτλος παρεμβάσεών μας ενάντια στους ληστές των δρόμων ήταν «Επιτροπές Κατοίκων, Πολιτών & Εργαζομένων».

Από το καλοκαίρι του 2011 στη βάση των αποφάσεων του 3ου Πανελλαδικού μας (15/5/2011) και στη βάση των προοπτικών που υιοθετήθηκαν, διαπιστώνοντας παράλληλα την φθίνουσα πορεία του αγώνα στα διόδια εξαιτίας της τρομακτικής μείωσης της κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους, την άνθιση των πλατειών και την ανάγκη να απαντηθεί η χρεοκοπία του συστήματος, στρέψαμε ενεργητικά τη προσοχή μας στην άμεση υπεράσπιση των όρων επιβίωσης εργαζομένων, ανέργων που συσσωρεύονται στις γειτονιές σαν ανθρώπινα σκουπίδια ενός συστήματος που είναι για τα σκουπίδια. Ο αγώνας μας ενάντια στις μπάρες των διοδίων, μεταστράφηκε πια ενάντια σε αυτούς που βάζουν μπάρες στην πορεία της ζωής μας, οδηγώντας μας στην εξαθλίωση στην ανεργία και στην κοινωνική καταστροφή.

Η συνεπής μας δράση είχε οδηγήσει τη Μαγνησία να είναι ο πρώτος νομός της χώρας με τις περισσότερες αρνήσεις πληρωμής του χαρατσιού της ΔΕΗ.

Διαπιστώσαμε όμως ότι αν και είχαμε γίνει γνωστοί ως «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ», πλέον ο καθένας που αντιστέκεται στη φοροληστεία και τη μετατόπιση των βαρών της κρίσης στις πλάτες του εργαζόμενου πληθυσμού, δεν πληρώνει πια από ανάγκη. Δεκάδες κινήσεις ξεπήδησαν, μέσα από τις δικές τους αναζητήσεις και τις ανάγκες της εποχής, κάτω από το σύνθημα «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ». Όμως σε αρκετές περιπτώσεις η χρήση της ονομασίας από κάποια κίνηση με τον τίτλο, τον υπότιτλο ή το συνοδευτικό «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» δεν συνέπιπτε αναγκαστικά με το δρόμο που εμείς είχαμε ακολουθήσει. Μαζί με την ανάπτυξη των κινημάτων, βρήκαν και θέση οι επαγγελματίες της πολιτικής σύγχυσης. Έχουμε απορρίψει τις ιδιοκτησιακές λογικές αλλά υπερασπιζόμαστε τις πολιτικές μας αρχές και τους αγώνες μας.

Οι πολιτικές μας προσπάθειες για την αυτό-οργάνωση του πληθυσμού ενάντια στη βαρβαρότητα, η λειτουργία των συνελεύσεών μας από την αρχή του αγώνα που διεξήγαμε, οι κατευθύνσεις μας ιδιαίτερα από το Σεπτέμβρη 2011 για να οργανωθούν και να λειτουργήσουν τοπικές λαϊκές συνελεύσεις γειτονιάς, το βάθος της κρίσης, οι ανάγκες που προέκυψαν από τον αγώνα που διεξάγαμε με αδιαλλαξία και τόλμη, μας οδήγησαν στο συμπέρασμα, ότι ούτε ο τίτλος μας ως «Επιτροπή» αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα των συνελεύσεών μας, ούτε ότι ήμασταν πια ένα κίνημα «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ», αφού είχε υιοθετηθεί εκ των πραγμάτων από τις ίδιες τις ανάγκες της ζωής μέσα στη χρεοκοπία του καπιταλισμού, αλλά ότι πλέον πρέπει να οργανώσουμε την ανατροπή όσων μας καταστρέφουν τη ζωή, τραπεζιτών, βιομηχάνων, εφοπλιστών, του μεγάλου κεφαλαίου και του πολιτικού τους προσωπικού που χρεοκοπούν τη ζωή μας.

Η νέα ονομασία της τακτικής μας συνέλευσης έγινε «ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», όνομα που ανταποκρινόταν στη λειτουργία, στις διαδικασίες και τις προοπτικές των αγώνων που διεξήγαμε. Δεν ήμασταν ούτε γίναμε κίνημα διαμαρτυρίας και κάλπης. Είμαστε κίνημα πολιτικής ανυπακοής, άρνησης των μηχανισμών της εξουσίας, μέρος του εργατικού κινήματος. Θέλουμε να τους ανατρέψουμε και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας! Ενσωματώσαμε τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί συλλογικά, μαζί με την εμπειρία πάνω από δυο χρόνια αγώνων στους δρόμους και τις γειτονιές.

Από το Νοέμβρη του 2011 δουλέψαμε συστηματικά για τη δημιουργία συνελεύσεων γειτονιάς, με σύνθημα, «ΑΝ ΔΕΝ ΕΞΕΓΕΡΘΟΥΜΕ Σ’ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝΕ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ» και «ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ», με αποτέλεσμα τη δημιουργία το Δεκέμβρη του 2011 της Λαϊκής Συνέλευσης Αγ. Νεκταρίου, σε μόνιμο (κατειλημμένο) χώρο και τον Οκτώβρη του 2012 τη σύσταση του Ιατρείου Αλληλεγγύης στο χώρο της συνέλευσης.

Σε μια κατεξοχήν εργατική συνοικία του βόλου που πρώτη δέχτηκε τα πυρά της ανεργίας, εξαθλίωσης και αποκλεισμού από τα κοινωνικά αγαθά.
Μια βδομάδα πριν, στις 6 Δεκεμβρίου 2013, ήμασταν παρόντες στην πορεία μνήμης και αγώνα για τη δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου με σύνθημα " μας δολοφονούν με σφαίρες, μαγκάλια, μαχαίρια ναζιστών, αυτοκτονίες. Απαντάμε στους δρόμους " εξέγερση ανατροπή" . Στο μεσοδιάστημα αυτών των 2 χρόνων ως ΛΣΑΝ με τις δράσεις μας στήνουμε ένα φράγμα αντίστασης, αντεπίθεσης και ανατροπής στην πιο βάρβαρη καταστολή του χρεοκοπημένου καπιταλιστικού συστήματος από κυβέρνηση και τρόικα.
Στην  κατάρρευση των κοινωνικών αγαθών, στην ανεργία, στην εξαθλίωση, στην εξατομίκευση και στον αποκλεισμό απαντάμε δημιουργώντας ένα τόπο επανασυλλογικοποίησης της ζωής μας, ένα τόπο συνάντησης με τον Άλλο. Μαθαίνουμε να ακούμε τον άλλο. Ο καθένας ενεργοποιείται παίρνοντας αποφάσεις, επανακτώντας τη ζωή που μας στερούν. Αυτός ο δρόμος περνά μέσα από την εξέγερση,την ανατροπή, την επανάκτηση και διαχείριση όλων των κοινωνικών αγαθών από τα δικά μας χέρια. Τα χέρια της εργατικής τάξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί και το Ιατρείο Αλληλεγγύης, προσφέροντας μακριά από λογικές δήμων, εκκλησίας, ΕΣΠΑ, ΜΚΟ, ιατρικές υπηρεσίες μιας φροντίδας σε ανασφάλιστους κυρίως, Έλληνες και μετανάστες , συνδέοντας ξανά τον "ασθενή" "ανήμπορο" και αποκλεισμένο άνθρωπο με τους συνανθρώπους του και τον αγώνα για  ζωή. Ήμασταν το πρώτο ιατρείο που «δέχτηκε την επίσκεψη» της Ασφάλειας Βόλου, μετά από ανώνυμη αναφορά καταγγελία για παράνομη διακίνηση φαρμάκων, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, και κλοπές τροφίμων από σουπερμάρκετ.
Οι σαφείς πολιτικές τοποθετήσεις μας ήταν αυτές που μας στοχοποίησαν. Οι ίδιες τοποθετήσεις μας συνδέουν αλλά και μας διαχωρίζουν με τα υπόλοιπα Κοινωνικά Ιατρεία Αλληλεγγύης που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Στις 2 – 3 Νοεμβρίου αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε στον πανελλαδικό συντονισμό ΚΙΑ με ένα προσυμφωνημένο κείμενο υπεράσπισης “δημοκρατικών δικαιωμάτων” μέσα σ'ένα σύστημα που έχει ήδη καταρρεύσει.

Επίσης, κάνουμε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας αγγλικών και λογοθεραπείας σε παιδιά. Συλλέγουμε και διανέμουμε ρούχα και τρόφιμα, συνδέουμε ρεύμα και νερό με κινητοποιήσεις. Συμμετέχουμε σε αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές πορείες, σε ανεξάρτητες απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες στηρίζοντας τους  εργαζόμενους (καθηγητές, ΕΡΤ, διοικητικοί).
Κάνουμε παρεμβάσεις σε νοσοκομεία και ασφαλιστικούς φορείς. Διοργανώνουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις και συμπαραστεκόμαστε σε κάθε διωκόμενο αγωνιστή.

Η Λαϊκή Συνέλευση αποφασίζει κάθε Δευτέρα, αγκαλιάζει και διαχειρίζεται καθεμία από τις παραπάνω δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο οργανώνουμε την αντίστασή μας για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας ,όχι απλά μέσα στο σύστημα που καταρρέει, αλλά να τη φανταστούμε πάνω από τα συντρίμμια του και πέρα από αυτό. Πέρα από τα όρια της καταστολής, της ταξικής γενοκτονίας, τις σαθρές σχέσεις εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενου σε κάθε χώρο της καθημερινότητας.

Θέλουμε να ενώνουμε τη φωνή και τη δράση μας με κάθε επιτροπή αγώνα από σωματεία, αυτο-οργανωμένους χώρους, συλλογικότητες αντίστασης,
Συγκεκριμένα  επιδιώκουμε ακόμη δυναμικότερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις- διαμαρτυρίες και καταλήψεις ασφαλιστικών φορέων, μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ, τραπεζών. Ένα από τα πιο κρίσιμα επερχόμενα κοινωνικά προβλήματα το ζήτημα των πλειστηριασμών. Τι κάνουμε απέναντι του; Κανένας συνάνθρωπός μας άστεγος. Η δυναμική πορεία και κατάληψη της εφορίας βόλου, στις 6 Νοεμβρίου, ήταν ένα πρώτο βήμα, όταν η συνδικαλιστική γραφειοκρατεία σύρθηκε κυριολεκτικά από πίσω μας, δείχνοντας ξεκάθαρα την αδυναμία της να δώσει λύσεις. 

Κάθε ερώτημα, κάθε δυσκολία πρέπει να αποτελεί γονιμοποιό δύναμη αγώνα. Καλή δύναμη στους αγώνες που έρχονται.

Βόλος, 15 Δεκεμβρίου 2013


[φώτο: δρόμος Μαγνησίας]


Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Αλληλεγγύη στο Θωμά Κλημόπουλο


Οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα, μεταναστών και εν δυνάμει κάθε εργαζόμενου αγωνιστή συνεχίζουν να χτυπούν.
Εκτός από φέιγ βολάν στις γειτονιές του Βόλου γεμάτα με φασιστικό λαϊκισμό μοιράζουν και σφαίρες σε τζαμαρίες.

Η φασιστική επίθεση στο φαρμακείο του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Βόλου και μέλους της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, Θωμά Κλημόπουλου, υπό την κάλυψη του σκοταδιού θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα εκφοβισμού και τρομοκράτησης σε κάθε αγωνιστή, αντιφασίστα, αριστερό, εργαζόμενο.

Το δικό μας ξεκάθαρο μήνυμα είναι ο καθημερινός αγώνας για την ανατροπή μιας χρεοκοπημένης κυβέρνησης πολιτικού υπερασπιστή ενός συστήματος που απειλεί να μας θάψει στα συντρίμμια του και που εκτρέφει το φασισμό.

Ενός καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, διώξεων, καταστολής των αγώνων του εργατικού κινήματος και κάθε κοινωνικού αγώνα ενώ την ίδια στιγμή υποθάλπει τους φασίστες αγνοώντας την παρουσία τους.

Ο αγώνας για μια άλλη κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο ενάντια σε όλους εκείνους που καταστρέφουν τη ζωή μας.Η Λαϊκή Συνέλευση γειτονιάς Αγ. Νεκταρίου 
συμμετέχει και καλεί  στο Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο 
την Τετάρτη 18/12, 5μμ, στην πλατεία Ελευθερίας.
ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΩΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΛΗΚΑΡΗΗ Λαική Συνέλευση Γειτονιάς Αγίου Νεκταρίου στέκεται στο πλευρό της συναγωνίστριας Αναστασίας Δεληκάρη.
 

"τέρμα στα παζάρια των γραφειοκρατών, αγώνας στα χέρια των εργατών" το σύνθημα έγκλημα για το οποίο δικάζεται . Σύνθημα αληθινό και καταγγελτικό που αφυπνίζει τη δύναμη των εργαζομένων αλλά και πράξη αντίστασης σε μια περίοδο υπαγωγής της χώρας στο μνημόνιο και εργοδοτικής ασυδοσίας πάνω στους εργαζομένους. Οι απολύσεις 3 εργαζομένων στη ΜΕΤΚΑ την ίδια περίοδο ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα.
 

Στην πραγματικότητα δικάζουν  τη δράση της Αναστασίας Δεληκάρη σε κάθε ταξικό αγώνα. Δικάζουν καθέναν από εμάς που καθημερινά δίνουμε ταξικούς
αγώνες μέσω της δράσης μας για την υπεράσπιση όλων όσων μας ανήκουν, της ίδιας μας της ζωής.

 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΩΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΛΗΚΑΡΗ
 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΙΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2013

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΕΣΜΑ στη 2η πανελλαδική εργατική συνέλευση στο ΒόλοΗ Λαική Συνέλευση Γειτονιάς Αγίου Νεκταρίου και το Ιατρείο μας, καλούν στη 2η πανελλαδική εργατική συνέλευση που γίνεται στο Βόλο στις 14 & 15 Δεκέμβρη.

Συμμετείχαμε ενεργά το Σεπτέμβρη στην 1η Εργατική Συνέλευση (http://kentroagona-ergaton.blogspot.gr/2013/09/blog-post.html), στο κατειλημμένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ. Η γενικευμένη κοινωνική καταστροφή που έχει οδηγήσει στη κλιμάκωση των εργατικών αγώνων με μόνο αντίδοτο τη κλιμάκωση της κρατικής καταστολής, οδηγούν στο αίτημα της συγκρότησης ενός σχεδίου πάλης που θα ενώνει τη δράση σωματείων, αυτο - οργανωμένων χώρων, επιτροπών αγώνα και κάθε συλλογικότητας με στόχο την ανατροπή όλων των διαχειριστών του χρεοκοπημένου καπιταλιστικού συστήματος: Κυβέρνηση, τρόικα, τράπεζες, γραφειοκράτες συνδικαλιστές κι άλλους πολλούς που αναζητούν, διαρκώς, όρους και προϋποθέσεις.

Προτάσσουμε τις δικές μας ανάγκες απέναντι στους καταστροφείς της ζωής μας και συζητάμε, πάνω στα κομβικά ζητήματα των θεματικών ενοτήτων της 2ης Πανελλαδικής, τους όρους της ενότητας της τάξης μας, με στόχο την ανατροπή των όρων ύπαρξης του καπιταλισμού.

Καλούμε κάθε συλλογικότητα, συνέλευση, κοινωνικό ιατρείο/φαρμακείο και κάθε κοινωνικό αγωνιστή να συμμετάσχει στη 2η πανελλαδική εργατική συνέλευση για να συζητήσουμε τις μεθόδους της κοινωνικής μας απελευθέρωσης από τα δεσμά του εξευτελισμού και τη βαρβαρότητα του κεφαλαίου.Φωτογραφίες απο την πορεία στον Βόλο για την επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Κάλεσμα σε πορεία, Παρασκευή 6 Δεκ., 5μμ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Θόλος)Παρασκευή 6 Δεκ., 5μμ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Θόλος).

Πέντε χρόνια από τη δολοφονία του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Είναι τα μαχαίρια των ναζιστών,
Οι χιλιάδες αυτοκτονίες,
Οι αναθυμιάσεις των μαγκαλιών,
Οι πνιγμένοι μετανάστες,
Οι νεκροί ανασφάλιστοι και άστεγοι.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ"


Επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση "ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ" της Λαϊκής Συνέλευσης Γειτονιάς Αγ. Νεκταρίου, σε συνεργασία με το 5ο Δημοτικό σχολείο Ν.Ιωνίας-Μαγνησίας.

 Ο Διευθυντής του σχολείου Γ.Νάνος επισήμανε την ανάγκη ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις.

Η Ε.Μ. παρουσίασε τις δράσεις της Συνέλευσης και την ανάγκη επανασυλλογικοποίησης της ζωής μας, ενάντια στην εξατομίκευση που μας επιβάλλουν, για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, αντιδρώντας στον συνεχή κατήφορο της εξαθλίωσης που μας επιβάλλουν.

Ο Λογοθεραπευτής Θ.Παπαδάκης του Ιατρείου Αλληλεγγύης της συνέλευσης, παρουσίασε την εξέλιξη του λόγου στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, τις διαταραχές που μπορεί να εμφανιστούν, τις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζονται και την αντιμετώπισή τους, μέσα από τη συνεργασία της επιστημονικής ομάδας και της σχολικής κοινότητας.

Ακολούθησε συζήτηση, όπου τέθηκαν ζητήματα της υποβάθμισης και διάλυσης της παιδείας, αποτέλεσμα της χρεοκοπίας του συστήματος, προβλήματα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών  των παιδιών, ο ρόλος των γονιών και των δασκάλων.Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Α.Ρ.Σ.Ι.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙ-ΑΜΕΑ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ Κ.ΕΠ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Επανεξέτασης Αναπηρίας) ιδρύθηκαν πριν λίγα χρόνια, με διακηρυγμένο σκοπό τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών στην Πρόνοια. Από τότε λειτουργούν συνεχώς σε βάρος των θεραπευτικών και προνοιακών αναγκών των ΑΜΕΑ και υπέρ των μνημονιακών δεσμεύσεων.

Ο ισχυρισμός του Κράτους είναι οτι όσο λιγότερα δαπανά για τα ΑΜΕΑ τόσο περισσότερο αναβαθμίζεται η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.. “Πελάτες” των ΚΕΠΑ είναι αυτοί που απο φυσική αδυναμία αδυνατούν να ενταχθούν στην Παραγωγή, είναι τα πρώτα θύματα της παγκοσμιοποιημένης νεοκαπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Αυτούς τους ανθρώπους συναντά η μαζικοποίηση των κινητοποιήσεων των υγειονομικών του ΕΟΠΥΥ.

Πριν μας βυθίσουν στον καιάδα της κατάργησης της κοινωνικής ασφάλισης και της απαξίωσης της εργασίας των υγειονομικών σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας, πριν απολυθούμε όλοι, πριν καθηλωθούν στο περιθώριο τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που η ζωή τους με αξιοπρέπεια στοιχίζει ακριβά στον κρατικό κορβανά όπως διατείνεται η κυβέρνηση των συμφερόντων του Κεφαλαίου, καλούμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα σωματεία και τους συλλόγους τους:

Να συμπαραταχθείτε στον απεργιακό αγώνα μας. Είναι και δικός σας.

Να παλέψουμε για να αρθούν οι στρεβλώσεις της αυθαίρετης, αντιεπιστημονικής, αντιιατρικής και εντέλει αντικοινωνικής ταξινόμησης και βαθμολόγησης της αναπηρίας.
Να καταργηθούν τα ΚΕΠΑ τώρα!
Να επανέλθει ο θεσμός των “Επιτροπών Αναπηρίας”.

Να αποζημιωθούν τα θύματα των διοικητικών αυθαιρεσιών σε βάρος των δικαιούχων σύνταξης ή επιδόματος αναπηρίας.

Να σταματήσει τώρα η “υπαλληλική υποχρέωση” των γιατρών να εργάζονται εναντίον των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων. Οι υγειονομικοί να τιμήσουμε τον κοινωνικό μας ρόλο και να αρνηθούμε να ασκούμε την ιατρική εναντίον των λαικών στρωμάτων.

Να καταργηθούν όλοι οι ρατσιστικοί νόμοι.

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ


Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών
Α.Ρ.Σ.Ι

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ΚΕΠΑ - Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας Το ανάλγητο πρόσωπο της εξουσίας πάνω στις ζωές χρόνια ασθενών.ΚΕΠΑ - Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας
Το ανάλγητο πρόσωπο της εξουσίας πάνω στις ζωές χρόνια ασθενών.

Το προσωπείο της εξυγίανσης και μεταρρύθμισης που υπόσχονται Κυβέρνηση και Τρόϊκα πέφτει, αποκαλύπτοντας ένα γραφειοκρατικό λαβύρινθο,  ελλείψεις,  υποστελέχωση επιτροπών ,αδιαφορία, τραγικές καθυστερήσεις μέχρι τον έλεγχο, αλλά και  στη μετέπειτα  έκδοση γνωματεύσεων , που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στην αφαίρεση του επιδόματος ή σύνταξης αναπηρίας ,που χρόνια σωματικά και ψυχικά ασθενείς δικαιούνται και στηρίζουν την επιβίωσή τους .

Άνθρωποι ήδη χτυπημένοι από   ασθένειες και εξαθλιωμένοι από τη φτώχια και την ανεργία, που επιβάλλονται από  χρεοκοπημένες κυβερνητικές πολιτικές του καταρρέοντος καπιταλιστικού συστήματος , ρίχνονται στον κοινωνικό καιάδα ως σκουπίδια.
Τα ποσοστά της αναπηρίας τους, που οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν, κρίνονται ως ανεπαρκή και μειώνονται στο ελάχιστο από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές. Το δικαίωμα της  ένστασης  χρεώνεται 50ευρώ και φυσικά στο μεσοδιάστημα, μέχρι την καθυστερημένα τελική απόφανση της δευτεροβάθμιας επιτροπής, το επίδομα αναπηρίας έχει ήδη κοπεί. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις. Πόσο μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας; Όσο πρέπει να μειωθεί το χρέος και να καταγραφεί «πρωτογενές πλεόνασμα»!  Μόνο που έτσι, ξεπληρώνονται μεν οι τοκογλύφοι, αλλά χάνονται ανθρώπινες ζωές. Μερικά παραδείγματα από μέλη της Συνέλευσής μας.

" Είμαι 35 ετών. Το 2005 ξεκίνησα να παίρνω αναπηρικό επίδομα με 67% , μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα, μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Από τότε ξαναπέρασα επιτροπή 17 Οκτωβρίου 2013 , που έκριναν τις ίδιες παθήσεις 50%. Έκανα ένσταση πληρώνοντας 50 ευρώ, περιμένοντας να περάσω δευτεροβάθμια επιτροπή, χωρίς να έχω καμιά πληροφορία γι αυτό. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και η μητέρα μου. Είμαστε όλοι άνεργοι και αδυνατούμε να βρούμε δουλειά. έχουμε πια πρόβλημα επιβίωσης. Ζούμε από τη βοήθεια άλλων ανθρώπων."

" Είμαι 47 ετών. Πάσχω από καρδιακή ανεπάρκεια της μιτροειδούς. Έχω μόνιμο βηματοδότη και έχω χειρουργηθεί δυο φορές, 5 και 22 ετών και πάσχω από επακόλουθες αγγειολογικές παθήσεις. Από το 1987 μέχρι το 2010 στηριζόμουν οικονομικά στο επίδομα αναπηρίας. Η πρωτοβάθμια επιτροπή μου έδινε πάντα 67 - 80% αναπηρία, κάνοντας κάθε φορά τις απαραίτητες εξετάσεις  στο Νοσοκομείο. Το Σεπτέμβριο του 2010 η επιτροπή μου έδωσε 50% αναπηρία. Έκανα ένσταση στην δευτεροβάθμια επιτροπή πληρώνοντας 50 ευρώ, χωρίς να με δικαιώσει. Από τότε μέχρι σήμερα ζω χωρίς την οικονομική υποστήριξη που δικαιούμαι."

Ποια είναι και  η ευθύνη των γιατρών που απαρτίζουν τις επιτροπές; Μπορούν να λειτουργούν σε διατεταγμένη υπηρεσία ,υπακούοντας μόνο στις φασιστικές εντολές ενός μνημονιακού υπουργείου, παραβλέποντας τον Άνθρωπο και τον όρκο που έχουν δώσει; Ποια είναι η θέση του Ιατρικού Συλλόγου και τι συστάσεις κάνει στα μέλη του;

Απάντηση στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας
Μαθήματα πολιτικής καθοδήγησης για τα ιδεώδη του Πολυτεχνείου, δεν δεχόμαστε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, που κουράστηκε σκληρά, εργαζόμενη υπερωρίες, για παρακολουθήσεις κοινωνικών χώρων και φυλάξεις στόχων, καθ' υπόδειξη των πνευματικών της καθοδηγητών.

Ας μην λησμονούνε τη δράση των συναδέλφων τους τις μέρες του '73, όταν άλλα "ανθρωπάκια", φοιτητές, εργάτες και λαός φώναζαν "ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" κατά της χούντας, ενώ εκείνοι την υπερασπίζονταν, δέρνοντας, φυλακίζοντας και βασανίζοντας τους αγωνιστές!

Οι κρανοφόρες δυνάμεις καταστολής, έχουν ήδη δείξει και στα "ανθρωπάκια" που μας επισκέπτονται από την Χαλκιδική και αγωνίζονται ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στον τόπο τους, πως αντιλαμβάνονται τη συνοχή της κοινωνίας και τους αγώνες των κατοίκων.
Έχουν εκφράσει έμπρακτα το φρόνιμα και τη θέλησή τους για προάσπιση των περιουσιών της Eldorado στη Χαλκιδική, του Μπόμπολα στην Κερατέα, του Μάνεση στη Χαλυβουργεία και κάθε εκπροσώπου του κεφαλαίου και του συστήματος που υπηρετούν πιστά.

Όσον αφορά τη φαντασία των αστυνομικών, για σενάρια ενεργειών από την πλευρά των διαδηλωτών, είναι οι ίδιοι που τα εμπνέονται και τα επιδιώκουν, ακολουθώντας προκλητικά τις πορείες και γεμίζοντας παντού το χώρο με ασφαλίτες.

ΕΞΩ ΤΑ ΜΑΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
Η ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ, ΦΟΡΑΕΙ ΑΣΠΡΑ ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΝΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
μερικά από τα "υβριστικά" συνθήματα που άκουσαν στην πορεία για το Πολυτεχνείο οι θιγόμενοι αστυνομικοί, που κρύβονται κάτω από τα κουκουλένια τους κράνη!

ΑΝ ΔΕΝ ΕΞΕΓΕΡΘΟΥΜΕ Σ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝΕ ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση Δικτύου για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (κίνηση Βόλου)
Αν δεν ήταν επικίνδυνη, θα μπορούσε να είναι απλά αστεία

Με προχτεσινή ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας συνδέει την επίθεση με μολότοφ που δέχτηκε το κεντρικό αστυνομικό τμήμα του Βόλου τα ξημερώματα της Δευτέρας 18/11 με το μπλοκ των διαδηλωτών που το απόγευμα της Κυριακής 17/11 συνέχισε την πορεία μετά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κατέληξε στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο. Η ανακοίνωση είναι εξόφθαλμα ατεκμηρίωτη, σε σημεία εννοιολογικά ακατανόητη, δεοντολογικά απαράδεκτη, αλλά και κυρίως πολιτικά επικίνδυνη.

Σε άλλες εποχές, μια τέτοια ανακοίνωση θα προκαλούσε μόνο τη θυμηδία μας. Σήμερα όμως, παρόλο που δεν συνηθίζουμε ούτε να απαντάμε, ούτε να σχολιάζουμε τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, οφείλουμε να τοποθετηθούμε δημόσια. Όχι γιατί ως Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα ήμασταν στο μπλοκ των διαδηλωτών που πορεύτηκε μέχρι την πλατεία Πανεπιστημίου, αλλά γιατί για πρώτη φορά στην πόλη μας εκδηλώνεται από αστυνομικής πλευράς τόσο απροσχημάτιστα η στοχοποίηση πολιτικών και κινηματικών χώρων, η καλλιέργεια της θεωρίας των «δύο άκρων», η εν δυνάμει προετοιμασία φρονηματικών διώξεων.

Η κεντρική πολιτική οδηγία της κυβέρνησης προς τις αστυνομικές αρχές είναι μία: μηδενική ανοχή απέναντι στις κοινωνικές αντιστάσεις, επίδειξη αστυνομικής ισχύος και καλλιέργεια κλίματος φόβου ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η παραμικρή κινηματική ένταση. Στην Αθήνα, η φετινή μαζικότατη και απολύτως ειρηνική πορεία του Πολυτεχνείου έληξε με 189 προσαγωγές και 14 συλλήψεις, με αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων να σπάνε τζαμαρία και να εισβάλουν σε καφενείο της περιοχής Εξαρχείων. Στο Βόλο, μια μικρή πόλη που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, δεν υπάρχουν περιθώρια για παρόμοια «ανδραγαθήματα», η ανακοίνωση όμως της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας εντάσσεται ακριβώς στην ίδια λογική της επίδειξης αστυνομικού αυταρχισμού.

Ως Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα συνεχίζουμε να συμμετέχουμε μαζικά και δυναμικά σε κοινωνικά κινήματα και αντιστάσεις απέναντι στις πολιτικές της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της εκμετάλλευσης, συνεχίζουμε να αρνούμαστε να συμμορφωθούμε στον αστυνομικό «τσαμπουκά», συνεχίζουμε να εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε όλους τους κοινωνικούς αγωνιστές που βρίσκονται στο στόχαστρο κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών.

Βόλος, 21/11/2013


Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Καραβάνι αλληλεγγύης και ενημέρωσης κατά της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική - Συμπαράσταση στους κατοίκους της.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (αίθουσα Κορδάτος), την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ.

Η Λαϊκή Συνέλευση Γειτονιάς Αγ. Νεκταρίου, στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής, στο δρόμο της εξέγερσης και της ανατροπής του κράτους έκτακτης ανάγκης και των κατασταλτικών μεθόδων του εναντίων μας.
Είναι αγώνας επιβίωσης ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα και το πολιτικό του προσωπικό.
Στη μίζερη, φτωχή, ψεύτικη ζωή, που θέλουν να μας επιβάλουν, τώρα να απαντήσουμε, παίρνοντας τη ζωή στα χέρια μας.
Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑΒΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΑΣ

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Φώτο απο την πορεία για την επετείο του πολυτεχνείου 17 Νοέμβρη (ΒΟΛΟΣ)

Με παλμό και ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πορεία για την επέτειο του πολυτεχνείου.Στενά ακολουθούμενη από τις δυνάμεις καταστολής - Η ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ, ΦΟΡΑΕΙ ΑΣΠΡΑ ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ - διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, διατρανώνοντας το δρόμο της εξέγερσης του πολυτεχνείου στο σήμερα. Ενός κράτους σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, με μία  μαύρη κυβέρνηση των διώξεων, της καταστολής των αγώνων του εργατικού κινήματος και κάθε κοινωνικού αγώνα, της θεωρίας των δύο άκρων, της πλήρους συμπόρευσης με τη φασιστική χρυσή αυγή, δεξί χέρι της πολιτικής της.
ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΒΟΛΟ, ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ.
ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΛΙΑ.Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Με δικαστική απόφαση επιστρέφει στην εργασία του στον ραδιοσταθμό ALPHA 98,9 ο τρίτος απολυθείς τεχνικός που δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση

Με δικαστική απόφαση επιστρέφει στην εργασία του στον ραδιοσταθμό ALPHA 98,9 ο τρίτος απολυθείς τεχνικός που δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση


Με δικαστική απόφαση επιστρέφει στην εργασία του στον ραδιοσταθμό ALPHA 98,9 ο τρίτος απολυθείς τεχνικός  που δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση. Στην ανακοίνωσή της η ένωση τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ) αναφέρει:

"Με την απόφαση 2815/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνεται και ο τρίτος συνάδελφός μας τεχνικός,  που απελύθη από την διοίκηση του ραδιοσταθμού Alpha 98,9  επειδή δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση με όρους δυσμενέστερους της ΣΣΕ μας.

Συγκεκριμένα με την απόφαση το δικαστήριο «δέχεται» «την αγωγή» του τεχνικού «αναγνωρίζει ότι η από 20-9-2012 καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ενάγοντος εκ μέρους της εναγομένης είναι άκυρη» και «υποχρεώνει την εναγομένη» (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) «να αποδέχεται τις υπηρεσίες του ενάγοντος» (τεχνικός μέλος της ΕΤΕΡ) «με τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας ως και προ της άνω καταγγελίας, επ' απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος της (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) ποσού 100 ευρώ για κάθε εργάσιμη ημέρα άρνησής της να τον απασχολεί κατά τα ανωτέρω.»

Υποχρεώνει την εναγόμενη» (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) «να καταβάλει στον ενάγοντα» (τεχνικός μέλος της ΕΤΕΡ) «το ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (8.517,12), νομιμοτόκως από τότε που κάθε επιμέρους κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το ύψος του οποίου ορίζει στο ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.»

          Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον νομικό μας σύμβουλο Δημήτρη Περπατάρη, που χειρίστηκε την υπόθεση του συναδέλφου μας.

Καλούμε τους εργοδότες να σταματήσουν κάθε προσπάθεια εκβίασης των εργαζομένων, επί ποινή απολύσεως, για υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας με όρους κατώτερους αυτών των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

          Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους που αντιστέκονται υπερασπιζόμενοι τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας".
http://financialcrimesnews.blogspot.gr/2013/11/alpha-989.html